Harstad Saison
Alkohol: 6
Land: Norge
Type: Saison & Farmhouse Ale
Volum: 0,50
Alkohol: 7
Land: Sverige
Type: Saison & Farmhouse Ale
Volum: 375
Ægir Gladlaks
Alkohol: 4,7
Land: Norge
Type: Saison & Farmhouse Ale
Volum: 0,33
Ægir Sorachi Saison
Alkohol: 4.7
Land: Norge
Type: Saison & Farmhouse Ale
Volum: 0.33
Alkohol: 4.7
Land: Norge
Type: Saison & Farmhouse Ale
Volum: 30