Alkohol: 50.2
Land: USA
Type: Whiskey
Volum: 0.7
Alkohol: 55.5
Land: Japan
Type: Whiskey
Volum: 0.7
Alkohol: 46.5
Land: Japan
Type: Whiskey
Volum: 0.7
Mackmyra Skördetid Single Malt Whisky
Alkohol: 46.1
Land: Sverige
Type: Whiskey
Volum: 0.70
Alkohol: 46.1
Land: Sverige
Type: Whiskey
Volum: 0.5
Mackmyra Ten Years Single Malt Whisky
Alkohol: 46.1
Land: Sverige
Type: Whiskey
Volum: 0.70
Alkohol: 40
Land: Skottland
Type: Whiskey
Volum: 0.7
Alkohol: 47.2
Land: USA
Type: Whiskey
Volum: 0.7
Alkohol: 46.4
Land: USA
Type: Whiskey
Volum: 0.7
Michters Toasted Barrel Rye
Alkohol: 54.3
Land: USA
Type: Whiskey
Volum: 0.70
Michters American Whiskey
Alkohol: 41.7
Land: USA
Type: Whiskey
Volum: 0.7
Alkohol: 47.7
Land: USA
Type: Whiskey
Volum: 0.7
Alkohol: 42.4
Land: USA
Type: Whiskey
Volum: 0.7
Alkohol: 43
Land: USA
Type: Whiskey
Volum: 0.7
Alkohol: 45
Land: Japan
Type: Whiskey
Volum: 0.7
Alkohol: 45
Land: Japan
Type: Whiskey
Volum: 0.7
Alkohol: 51.4
Land: Japan
Type: Whiskey
Volum: 0.5
Alkohol: 43
Land: Japan
Type: Whiskey
Volum: 0,5
Alkohol: 43
Land: Japan
Type: Whiskey
Volum: 0.5
Alkohol: 43
Land: Japan
Type: Whiskey
Volum: 0.5
Alkohol: 43
Land: Japan
Type: Whiskey
Volum: 0,7
Nikka Super Whisky
Alkohol: 43
Land: Japan
Type: Whiskey
Volum: 0.70
Alkohol: 43
Land: Japan
Type: Whiskey
Volum: 0.7
Pig's Nose Blended Whisky
Alkohol: 40
Land: Skottland
Type: Whiskey
Volum: 0.7