Polugar

Russland

Polugar vodka dateres så langt tilbake som til tidlig 18-tall i Russland. I 1895 ble det statlige monopolet innført i Russland, og det ble da forbudt å produsere vodka basert på korn i Russland, det var kun mulig å bruke rektifisert etylalkohol. Polugar har ligget dødt siden 1895, men i 2010 tok Rodinov & Sons opp arven og står bak produksjonen av Polugar nå. Ettersom man fortsatt ikke kan produsere Vodka basert på korn i Russland har Rodinov & Sons valgt å legge produksjonen av Polugar til Polen.