Marlobobo

Vikeveien 8, 3090 Hof

Marlobobo er honningbarnet til Geir og Marius, og ble til etter mange år som hjemmebryggere av alskens drikkevarer. De er primært et mjøderi (Marlobobo) med tilholdssted i Sande i Vestfold, men produserer også øl hos andre bryggerier med sideprosjektet sitt Marlobobo's Megabear.

I løpet av sommeren 2019 kjøpte de inn et halvt tonn med lokal, norsk honning og nærmere ett tonn lokalinnhøstede bær før de i det hele tatt hadde et produksjonslokale eller en bevilling for å produsere alkohol. Begge deler var på plass rett før året var omme, og produksjonen ble satt i gang januar 2020.

Hovedvekten av mjødproduksjonen belager seg på fruktdrevne mjød (melomels), basert på lokale og sesongbaserte råvarer. Det hele produseres i små batcher etter at honning og frukt av høyeste kvalitet anskaffes i sommermånedene. Produksjonen ligner sånn sett veldig mye på småskala vinproduksjon, og utgivelsene er årgangsbasert med naturlige variasjoner.