Vi flytter varelageret vårt i disse dager, så det kan oppstå visse utsolgtsituasjoner. Selve flytten skjer fra Cuveco til SkanLog og Vinhuset i disse dager.
 
Litt forenklet så havner produkter med fast sortiment hos SkanLog. Andre produsenter med mer begrenset tilgjengelig produkter / små batcher flyttes til Vinhuset.
 
Ta kontakt med Daniel Nimblad eller Magnus Nyvold om dere har spørsmål.
 
Beklager eventuelle ulemper dette medfølger.